Zakelijke verzekeringen

Voorkomen is beter dan genezen; zo denken wij er ook over.

U bent als ondernemer niet gebaat bij een schade. Naast de directe financiële gevolgen kost het vaak een hoop tijd en ergernis om de zaak tot een goed einde te brengen. Bakker Assurantie streeft er te allen tijde naar u zo min mogelijk rompslomp te bezorgen.

Wij hebben ervoor gekozen om vanuit een risicoscan te bekijken wat u kunt doen om schades te voorkomen en het risico op schade te verminderen. Vaak ligt de oplossing voor de hand. Mocht blijken dat risico’s nauwelijks te voorkomen zijn, of bent u van mening dat het risico hoe dan ook moet worden afgedekt, dan gaan wij op zoek naar de meest passende verzekeringen.

Bakker Assurantie biedt u als ondernemer totale ondersteuning. Naast de verzekeringen kunnen wij u helpen met onder andere Arbo dienstverlening, incassoservice, al uw vragen over sociale wetgeving en advies of hulp in geval van geschillen of schades - óók als er geen verzekeringoplossing voor is.

Verder hebben wij specialisten in huis die de gehele persoonlijke financiële toekomst met u kunnen doorspreken. Mocht er tussentijds iets veranderen, geen punt: wij stellen de zaak bij aan de hand van de nieuwe situatie!

Het administratiekantoor maakt de ondersteuning door Bakker Assurantie compleet. Alle diensten gebundeld onder één dak.

Voor startende ondernemers kunnen wij zeer concurrerend zijn met onze dienstverlening. Omdat wij weten wat het is om een onderneming te starten zijn wij flexibel in de prijsstelling in deze fase van de bedrijfsvoering. Wij hebben nog vertrouwen in de startende ondernemer. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Als ondernemer zit u gebeiteld bij Bakker Assurantie, de totale ondersteuning voor u!